Przeplyw towarow proz

Dyrektywa ATEX to typowa nazwa dyrektywy Unii Europejskiej, która ujednoliciła przepisy dotyczące wymogów które muszą robić produkty przyjęte do gruncie w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Ułatwia to znacząco przepływ towarów pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi, gdyż jak wiadomo swobodny przepływ artykułów to jedyne z podstawowych założeń wspólnoty europejskiej.

W Polsce ATEX opisany pozostał w Zdecydowaniu Ministra Role w historii zasadniczych wymagań dla narzędzi oraz układów ochronnych oddanych do gruncie w odległościach zagrożonych wybuchem oraz tekstów i wiedzy pochodnych (dyrektywa ATEX 94/9/WE). W zasadzie opisano w porządek szczegółowy wymagane poziomy bezpieczeństw i metody, które potrzebuje robić materiał w współzależności od centra w jakim będzie on traktowany. Należy jednakże mieć, że poza wymogami dyrektywy ATEX każdy produkt musi i spełniać wytyczne powstające z innych obowiązujących ustaw dotyczących danego asortymentu i zajmować wymagane prawem certyfikaty. Głównym środowiskiem, w którym użytkowana jest przedmiotowa zasada są kopalnie, szczególnie podziemia, narażone na wybuchy metanu i/lub pyłu węglowego. Inne zagrożone strefy to m.in. zakłady chemiczne, elektrownie, cementownie, zakłady przetwórstwa drzewa i ciał sztucznych. O zaklasyfikowaniu przestrzeni jako strefy zagrożonej wybuchem decyduje obecność stężeń wybuchowych w powietrzu i częstotliwość ich mieszkania. Produkt, jaki nie otrzyma certyfikatu powinien stanowić już wycofany z sektorze. Przynosi to przede każdym bezpieczeństwu osób obsługujących i zmniejszeniu strat połączonych z dużymi zdarzeniami. Dzięki odpowiedniemu zaprojektowaniu wszystkich instalacji i urządzeń można zminimalizować zagrożeniem atakiem na danym stanowisku pracy praktycznie do niczego. Jednostkami certyfikującymi towary w Polsce są: UDT-CERT, ITG KOMAG, Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna "Barbara" Mikołów oraz OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. Poza Unią Europejską obowiązują normy certyfikacji IECEx, których główne wytyczne są zharmonizowane z regułą ATEX. Na placu wspólnoty europejskiej certyfikacja IECEx nie jest wymagana.