Problemy bezpieczenstwa na bliskim wschodzie

Zagrożenie wybuchem w miejscu pracy lub innych pomieszczeniach widocznych jest sprawą, która nie może żyć bagatelizowana. Prawo budowlane wymaga szeregu zabezpieczeń przeciwwybuchowych w takich mieszkaniach i niezwracanie się do niego prawdopodobnie stanowić okazją poważnej tragedii. Mieszkania o innym narażeniu na granicę eksplozji to rozmaite sklepy i hale produkcyjne. Jest tam wszystko, czego trzeba aby osiągnęło do nieszczęścia: proste są palne gazy przetrzymywane z butlach o wielkich pojemnościach, źródła ognia, nierzadko niedostateczna wentylacja. Wszystko to służy możliwości wystąpienia eksplozji.

W mieszkaniach opisanych powyżej należy stosować specjalne środki ostrożności. Niezmiernie znaczące są regularne przeglądy maszyn i usuwanie wszelkich usterek na bieżąco. Jeśli na dowód zużyte zostaną szczotki w silniku elektrycznym, wystąpi w nim ogromne iskrzenie, kilkunastokrotnie ważniejsze niż przy dobrej pracy. Do explosion safety zaliczamy również szczegółową kontrolę wszystkich butli i pojemników zawierających łatwopalne gazy i substancje. Nieszczelna butla z wybuchowym gazem mogłaby znacznie mocno napełnić nim pomieszczenie na tyle, że trafiło do wybuchu. Mimo, że gazy najczęściej muszą stać połączone z powietrzem w jasnym stężeniu żeby mogło wejść do eksplozji, to dalej nie wolno tego przedmiotu bagatelizować.

Inna rzecz w zabezpieczeniu to stosowanie specjalnych opraw oświetleniowych, a ponadto włączników światła. Każde zapalenie oświetlenia powoduje przeskok iskry w kontakcie, na skutek zwiększonego poboru prądu przez lampę w początkowej porze jej pracy. Wynika to również lamp żarowych jak również świetlówek. Taka iskra to całkiem dużo, żebym w obecności palnego gazu zainicjować wybuch. Stosowanie specjalnych przeciwwybuchowych opraw i przełączników znacznie obniża to ryzyko, ale jeszcze najważniejszym pozostaje kwestia bezpiecznego przechowywania alkoholi i substancji łatwopalnych oraz wybuchowych.