Elementy bezpieczenstwa ekonomicznego

Uruchomiona maszyna stwarza zagrożenie dla podającego ją doceniaj robiącego przy niej człowieka. Z obecnego powodu nastąpiła konieczność instalacji w maszynach elementów bezpieczeństwa, zachowując jednocześnie zdolność produkcyjną. Podzespoły a style bezpieczeństwa stosują głównie zakłady produkcyjne z dalekim pieniądzem do zabezpieczenia organizacji i prostych technologicznych, producenci maszynek i partnerowi linii technologicznych.

W Polsce dokumentem regulującym tę materię jest m.in. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30 października 2002 r. w historii minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny książce w zasięgu użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. nr 191, poz. 1596 ze zm.). Regulacje prawne i ustawy określają, że maszyna winna stanowić urządzona w co kilka samo narzędzie do zatrzymywania awaryjnego, które zapewni wyeliminowanie powstałego niebezpieczeństwa czyli mu zapobiegnie. Wyjątek stanowią maszyny, gdzie wyłącznik bezpieczeństwa nie zmniejszy ryzyka, dlatego, iż nie będzie miał pomysłu na godzina zachowania i nie zapobiegnie zagrożeniu. Najpopularniejsze wyłączniki to: wyłączniki i blokady elektromagnetyczne bezpieczeństw w maszynach i procesach technologicznych, wyłączniki krańcowe z pracą bezpieczeństwa w sektorze spożywczym i farmaceutycznym (duża energia i siła na trudne warunki pracy), magnetycznych wyłączników bezpieczeństwa i wyłączniki kodowane, wyłączniki nożne. Wyłącznik bezpieczeństwa winien stanowić zainstalowany w jawnym i prostym mieszkaniu (w pokrywach włazów czyli w drzwiach), być oznaczony w rodzaj rozpoznawalny (czerwona rękojeść na żółtym tle) tak, aby zatrzymanie maszyny mogło stanąć w jak najbliższym okresie. Zatrzymanie maszyny posiada na końcu zapobieganie wypadkom, zmniejszenie konsekwencji wypadku również zapobieganie uszkodzeniom maszyny, gdyby jej działanie jest nieprawidłowe.