Biuro rachunkowe lider nowy sacz

ProEngine Ultra

Biuro rachunkowe jako podmiot gospodarczy oferuje pomoce w charakterze rachunkowości, prowadzenia dokumentacji kadrowej i płacowej. Pomoce te prowadzi na sytuacja innych podmiotów gospodarczych oraz organizacji, a ponadto osób fizycznych. Zawierając umowę zleceniobiorca, czyli biuro rachunkowe, wiąże się do pisania obowiązków powiązanych z wykonywaniem prawa podatkowego, prawa pracy, a także praw powiązanych z ubezpieczeniem społecznym.

Optima Biuro Rachunkowe zostało wykonane, żeby uprościć pracę biur rachunkowych, wykonujących seryjnie innego typu operacje. Moduł Optima jest właśnie zintegrowany z biurem rachunkowym, a każde dane mogą być modernizowane i synchronizowane na bieżąco. Pozwala to księgowemu podjęcie działalności bez dodatkowego logowania się. W zależności od pozycje i charakterze firmy można zastosować różne moduły jakie ma program Optima Biuro Rachunkowe. I tak np. moduł Księgi Podatkowe umożliwia łatwą obsługę księgową firm. Zezwala na złożenia z Urzędem Skarbowym, razem z najnowocześniejszymi przepisami. Inny moduł Księga Handlowa idzie na zachowanie ksiąg zgodnie z najnowocześniejsza ustawą o rachunkowości. Procesy księgowania są w sumy zautomatyzowane. Element ten ewidencjonuje podatek Vat. Umożliwia także przesyłanie informacji w tryb elektroniczny. Kolejny element Środki Trwałe daje możliwość biurom rachunkowym prowadzenia dla kupującego ewidencji środków trwałych, a i wartości prawnych i lekkich. Pozwala oraz na rozplanowanie amortyzacji. Automatycznie księguje także odpisy amortyzacyjne, rejestruje historię środka trwałego. Moduł Kadry zaś Płace nalicza i drukuje deklaracje podatkowe, wylicza składki ZUS. Umożliwia biurom rachunkowym prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowo-płacowej. Współpracuje z programem Płatnik. Koryguje listy płac oraz wysyła informacje do Urzędu Skarbowego. Wszystko to dzieje się razem z najnowszymi przepisami, jakie są ciągle aktualizowane. Program Optima jest łatwo wybieranym oprogramowaniem przez biura rachunkowe i doradców podatkowych. Jest osiągalny w klas dużej i kształtu usługowym dostępnym poprzez internet.